Behöver du vägledning kring sparande och placering?
Vi erbjuder professionell investeringsrådgivning för att göra det enkelt för dig att komma igång med ditt sparande. Alla våra investeringsrådgivare har genomgått rådgivarutbildning och har bred kompetens och stor expertis inom området.

Det finns många alternativ att välja bland när det kommer till hur du kan placera och förvalta ditt sparande, vi hjälper dig att hitta de rätta produkterna eller tjänsterna. Vi fungerar som ett nav och erbjuder alla typer av produkter som rör dina försäkringar, investeringar och sparande. Våra kunniga rådgivare hjälper dig att välja rätt lösning. Vi vill att våra kunder ska få en professionell och gedigen rådgivning, utifrån sin placeringshorisont, riskvilja och ekonomisk situation.

Vår rådgivningsprocess

1. Vi samlar in fakta om dina behov och önskemål

Dina behov och önskemål utgör grunden för den rådgivning du behöver. Utifrån dessa faktorer, i samspel med din ekonomiska situation, utformar vi ett underlag för vidare analys. Du behöver inte söka efter dina tidigare försäkringar, vi samlar in information om din nuvarande situation.

2. Analys tillsammans med rådgivare

Vi analyserar och granskar underlaget noggrant för att uppfylla dina unika önskemål. Utifrån dina förutsättningar hittar våra rådgivare de rätta lösningarna för dig. Vi utför avstämningar både digitalt via Teams eller fysiska möten – vad som passar dig bäst.

3. Du får förslag för att uppnå ekonomisk trygghet

Genom professionell och kvalificerad rådgivning hjälper vi dig att hitta försäkringsskydd och sparformer anpassade för dig och dina behov. Vårt mål är att du ska uppnå ekonomisk trygghet och bästa ekonomiska tillväxt.

4. Uppföljning

Genom regelbunden uppföljning följer vi utvecklingen av ditt sparande och anpassar dina lösningar utifrån nya situationer i ditt liv. Du har tillgång till vårt kundsystem där du hela tiden kan få en summerad bild över dina försäkringar och sparande.

Kontakta oss för en rådgivning!

Alternativ för privat sparande
Kapitalförsäkring – Fond och Traditionell förvaltning
Investeringssparkonto (ISK) med Fondsparande
Direktinvestering fond
Strukturerade produkter

Hållbarhet
Hållbarhet är en viktig fråga, såväl globalt som inom EU och Sverige. EU har kommit med många initiativ och lagstiftningsåtgärder för att leva upp till de högt satta hållbarhetsmålen, till exempel enligt Parisavtalet. Detta påverkar i hög grad även den finansiella marknaden och vår rådgivning till dig.

Begreppet hållbarhet omfattar miljöaspekter, sociala aspekter och företagsstyrningsaspekter. En hållbarhetsrisk är till exempel en miljörelaterad händelse som skulle kunna få en betydande negativ påverkan på din investerings värde. Hållbarhetsfaktorer är miljörelaterade, sociala och personrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

Vi har idag ingen möjlighet att ta hänsyn till negativa effekter på hållbarhetsfaktorer eller beakta hållbarhetsrisker när vi väljer ut vilka produkter vi kan komma att rekommendera dig.

I takt med att det kommer nya standarder (taxonomier) från EU och i takt med att det sker en harmonisering av hållbarhetsrapportering blir våra möjligheter att integrera detta i vår rådgivning till dig bättre. Vår ambition är därför att utveckla vårt arbete med hållbarhet i vår rådgivning till dig.

Vi har en ersättningspolicy som reglerar på vilket sätt våra anställda får ersättning för det arbete de utför. I och med att vi inte har integrerat hållbarhetsrisker eller negativa effekter på hållbarhetsfaktorer i vår försäkringsdistribution påverkar det inte vår ersättningspolicy till våra försäkringsförmedlare.