De anställda – företagets viktigaste tillgång

Trygga och nöjda anställda bidrar ofta positivt till företagets framgång. Vi stödjer ditt företag i alla pensions- och försäkringsfrågor för att skapa trygghet och bra förmåner till dina anställda. Med utgångspunkt från Ert behov och ambitionsnivå kommer vi fram till hur ett optimalt försäkringsskydd ska utformas – vi rekommenderar att detta sammanfattas i en Pensionspolicy.

Tjänstepension
Direktpension
Löneväxling
Sjukvårdsförsäkring
Sjukförsäkring
Gruppförsäkring

Överlikviditet och långsiktiga investeringar

Att skapa en långsiktig buffert i företaget är en trygghet över tid. Vi erbjuder många alternativ på hur kapitalet kan förvaltas inom företaget för att skapa en framtida flexibilitet. Ägare till företag kan genom placering av företagets likvida medel planera framtiden kring utdelning, löneuttag eller framtida förstärkt pension.

Kassaplacering
Fondinvestering
Direktpension
Kapitalskyddade produkter